Rakennuttamista jo 32 vuoden ajan

Kosteudenhallinta

Kosteudenhallinta ja lainsäädäntö.

RAKENNUSHANKKEIDEN KOSTEUDENHALLINNASSA KOROSTUVAT VALVONTA JA YHTEISTYÖ

Kosteudenhallinta ja lainsäädäntö.

Rakennushankkeen kosteudenhallinnan valvonta perustuu ympäristöministeriön asetukseen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 782/2017. Asetuksen 12 § mukaan rakennushankkeeseen on nimettävä hankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilö, kosteudenhallintakoordinaattori.

Rakennusluvan vaatimissa hankkeissa hankkeeseen ryhtyvä ilmoittaa kosteushallintakoordinaattorina toimivan (nimen ja pätevyyden) rakennusvalvontaviranomaiselle.

Kosteudenhallintakoordinaattori

Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävänä on toimia hankkeeseen ryhtyvän (tilaajan, rakennuttajan) edustajana. Hänen tehtävänään on valvoa ja ohjata rakennushankkeen kosteudenhallinnan toteutumista koko rakentamishankkeen ajan, kaikissa rakennusprosessin vaiheissa.

Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävänä on:

 • parantaa kokonaisvaltaista ja ennakoivaa kosteudenhallintaa
 • huolehtia ja varmistaa, että kosteustekniset ja kosteudenhallinnan tavoitteet asetetaan
 • seurata ja valvoa, että kosteustekniset ja kosteudenhallinnan asetetut vaatimustasot toteutuvat

Kosteudenhallinnan ajoittuminen rakennushankkeessa

Kosteudenhallinnassa korostuvat suunnittelu-, toteutus- ja käyttöönottovaiheen ohjaus & valvonta. Kosteudenhallintakoordinaattorilla täytyy olla hyvä tuntemus rakennushankkeen prosesseista ja eri hankevaiheissa toimivien osapuolten tehtävistä, jotta yhteistyö toimisi ja kosteudenhallinnalle asetetut tavoitteet saavutetaan.

Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyys (Fise)

FISE on määritellyt kosteudenhallintakoordinaattorille pätevyysvaatimukset.

Pätevyys edellyttää kolmen osa-alueen suorittamista:

   • FISEn hyväksymä pätevyyskoulutus, 5 opintopistettä
   • pätevyystentin suorittaminen ja
   • työkokemus

INMECO Oy Rakennuskonsulttien työntekijöistä Mervi on suorittanut kosteudenhallintakoordinaattorin sekä pätevyyskoulutuksen että -tentin vuonna 2019.

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 Suunnittelijoiden ja työnjohtajien kelpoisuusvaatimukset sekä rakentamisen yleiset edellytykset mm. turvallisuus ja terveellisyys

Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 782/2017

Kosteudenhallintakoordinaattori, FISE

KuivaKetju10, RALA

Pks RAVA, TOPTEN – rakennusvalvonnat, tulkintakortti

Kiinnostuitko?

Ota meihin yhteyttä.

Nimi *

Puhelin

Sähköposti *

Yritys

Lisätietoja